Wat is mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuiste houding en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Oefentherapie is geschikt voor iedereen die beter wil bewegen. De behandeling richt zich op het verbeteren van de houding- en bewegingsgewoonten. Daarbij staan de cliënt en zijn eigen mogelijkheden centraal. Door verkeerde houding- en bewegingsgewoonten kunnen lichamelijke klachten ontstaan.
 
Oefentherapie maakt u bewuster van alledaagse verrichtingen. Door het verbeteren van eenvoudige bewegingen die u vaak maakt, zijn klachten vaak al flink terug te dringen. De oefentherapeut reikt u nieuwe mogelijkheden aan om uw klachten, uw level en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken.