Welke klachten behandelen wij

 • Houdingsklachten voor kinderen en volwassenen waaronder Scheuerman, Bechterew, Kyfose, Scoliose en Kyfoscoliose
 • Verkeerd beweegpatroon zoals verkeerd lopen, bukken, tillen, verkeerde werkhouding, enz.
 • Rugklachten, schouderklachten en hoofdpijnklachten
 • Spanning gerelateerde klachten
 • Zwangerschap gerelateerde klachten
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Chronische pijnklachten
 • Parkinson
 • COPD
 • Reuma
 • Psychosomatische klachten waaronder stressklachten, hyperventilatie, spanningshoofdpijn, buikklachten, spierpijnen, enz.
 • Angst gerelateerde klachten
 • inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • Functioneel Neurologische Klachten (FNS)

Wij zijn aangesloten bij:

/nieuw/images/user/vvocm-logo-fc-zonder-tekst.jpg
/nieuw/images/user/ChronischePijnNetwerk.jpg
 • De vereniging voor oefentherapeuten VvOCM
 • Het chronisch pijnnetwerk
 • Het rugnetwerk
 • Slaapoefentherapie
 • FNS net

Het chronische pijnnetwerk

Het netwerk Chronische Pijn is een Landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar / Mensendieck die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. De behandeling is voor u op maat gesneden en gericht op het werken aan een betere kwaliteit van leven en bewegen. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Wat houdt het rugnetwerk in?
Het Rugnetwerk is een netwerk van oefentherapeuten Mensendieck/Cesar-/fysio- en manueeltherapeuten in Noord-Holland dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen.
 
Lage rugklachten:
Lage rugklachten zijn rugklachten waarbij er geen duidelijke fysieke oorzaak wordt gevonden voor de klachten. Lage rugklachten komen in Nederland veel voor. In een bevolkingsonderzoek bij mensen van 20 jaar en ouder bleken lage rugklachten de meest genoemde klacht van alle klachten van het bewegingsapparaat. In verreweg de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden.
 
Ook al is er geen lichamelijke afwijking gevonden, rugklachten zijn lastig en vervelend en kunnen uw dagelijks leven op een onprettige manier beïnvloeden. Uw humeur kan eronder lijden net zoals het huishouden, uw werk en andere activiteiten als sporten, winkelen, uitgaan of tuinieren. Ook als u er langere tijd last van heeft, is het goed om te weten wat u er zelf aan kunt doen en waar u om hulp kunt vragen.

Slaapoefentherapie

Wij benaderen uw slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepast en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen.
 • Oefenstof (zoals adem-, visualisatie-, haptische en ontspanningsoefeningen) die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmaige therapie (vlg. J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde coping stijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.

FNS net

Patiënten met FNS kunnen last hebben van een breed scala aan symptomen, zoals verlammingen, verminderd gevoel in hun huid, schokkende bewegingen, op epilepsie lijkende aanvallen, gehoorverlies of minder goed kunnen zien en de meeste patiënten hebben in meer of mindere mate pijn. Op scans is niets te zien. Er is dan ook niets structureel kapot in het zenuwstelsel. Er is sprake van een functionele stoornis, dat wil zeggen het onvermogen van de hersenen om signalen op de juiste manier te verzenden en te ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat er iets mis is met de software niet met de hardware.

FNS is een functioneel probleem van het zenuwstelsel. Functionele symptomen kunnen ontstaan na een ongeval, een hevige emotie, een ziekte, ernstige griep bijvoorbeeld, na narcose of een operatie zonder diepe narcose, in aansluiting op paniekaanvallen, maar soms is er geen duidelijke uitlokkende gebeurtenis aantoonbaar. 

Tijdens de therapie leert u hoe u de hersenen kunt trainen in het weer op de juiste manier verzenden en ontvangen van signalen. Hierdoor krijgt u weer grip op uw klachten

Psychosomatische oefentherapie

Stress. Wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Hierdoor kunnen lichamelijke en / of psychische klachten en verminderde prestaties ontstaan. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven. Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of slaapproblemen hebben. Anderzijds kunnen wij stress ook lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.
 
De oefentherapeut reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit.
 
De interventies die wij gebruiken zijn;

 • Methode Jacobson
 • Autogene Training
 • Ademtherapie
 • Grounding
 • Mindfulness
 • Focussing
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)


In de praktijk worden de vaardigheden geoefend om toe te passen in het dagelijks leven. Wij werken daarbij veel samen met psychologen / praktijkondersteuners huisartsen.

De praktijk is aangesloten bij de KvK met de nummers;
Elvira Baay: 71073345
Edith Heiligers: 37103384
en is ook geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.